Ledarutveckling & Klart ledarskap

Kommunikativa ledare stärker varumärket inifrån och lägger grunden till en attraktiv arbetsplats. En kommunikativ ledare skapar en miljö där medarbetare får vara kreativa och prestera utifrån sin förmåga, där medarbetare trivs och talar väl om sin arbetsplats. Men vad krävs egentligen av en kommunikativ ledare och vilka verktyg finns det för dig som vill växa i din roll som ledare?

Medarbetarna och värdegrunden

Få möjligheten att tillsammans med din organisation utforska er gemensamma värdegrund. Medarbetare som på djupet har en förståelse och anknytning till organisationens värderingar visar genomgående högre engagemang internt. Genom att tillsammans lägga grunden till ett värderingssträd skapas ett sammansvetsat team med en gemensam riktning och mål.

Den kommunikativa organisationen

Hur lägger vi grunden för en intern kommunikation som skapar trygghet, öppenhet och samtidigt bidrar till god samverkan mellan olika avdelningar och verksamheter? Hur skapar vi ett gott kommunikationsklimat med samsyn som också leder till att stärka varumärket? Ta del av forskning och metoder som gör att ni blir bättre på att jobba inåt för att lyckas utåt.

Platsvarumärket

Vare sig du jobbar för en kommun, ett köpcentrum, en region eller en djurpark så behöver du sätta platsen på kartan. Att på djupet förstå den unika platsens styrkor och möjligheter kommer att vara avgörande för ditt arbete framåt. Vill du ha hjälp med att skapa ett tydligt platsvarumärke som sticker ut ifrån mängden? Ta del av en av landets mest lyckade platsvarumärkesprojekt och inspireras av bildens kraft.

Vad kan jag hjälpa er med?

•   Hel eller halvdagsutbildningar inom Klart Ledarskap.
•   Värderingsarbete för samsyn och ökat internt engagemang.
•   Nya rutiner och processer för effektiva möten och medarbetarsamtal.
•   Storgruppsmetodik, design för större konferenser med fokus på gemensamt skapande och intern samsyn.
•   Personlig coachning för ledare på alla nivåer.
•   Inspiration och rådgivning för dig som jobbar med ett platsvarumärke.

Om Palaemona Mörner

Jag undervisar i Internkommunikation på Berghs School of Communication. Sedan 12 år är jag certifierad instruktör i Klart Ledarskap, en metod för att träna sig i att leda sig själv, att lyssna och ge raka och tydliga budskap. På så sätt bidrar vi till att skapa goda och hållbara relationer, en rak kultur och en stabil organisation som får ett bättre resultat. Jag arbetar även som kommunikationskonsult och coach.

Under min tid i Nyköpings kommun 2006 - 2019 ansvarade jag för platsvarumärkes-kampanjen "Bo i Nyköping" med sina nu ikoniska bilder i Stockholms T-bana. I min roll som kommunikationschef har jag efter många år i ledningsgrupper och yrkesnätverk djup erfarenhet av att slåss för kommunikation som strategisk ledarresurs. Målsättningen att med kommunikation tillföra organisationen värde har lärt mig att navigera i en stor och komplex organisation och få ledningens förtroende.

Jag är i grunden journalist och språkvetare som jobbat många år med marknadsföring i kulturbranschen. Som informationschef för Stockholm, Europas Kulturhuvudstad 1998 ledde jag informations- och marknadsföringsarbetet för att sätta vår huvudstad på Europas kulturkarta. Efter några fantastiskt roliga men slitiga år med Stockholms platsvarumärke sadlade jag om till samhällskommunikatör och jobbade som Informationschef för Södertörns högskola och som Kommunikationschef för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. 
Intro-klart-ledarskap.pdf