Ledarutveckling & Klart ledarskap

Kommunikativa ledare stärker varumärket inifrån och lägger grunden till en attraktiv arbetsplats. En kommunikativ ledare skapar en miljö där medarbetare får vara kreativa och prestera utifrån sin förmåga, där medarbetare trivs och talar väl om sin arbetsplats. Men vad krävs egentligen av en kommunikativ ledare och vilka verktyg finns det för dig som vill växa i din roll som ledare?

Medarbetarna och värdegrunden

Få möjligheten att tillsammans med din organisation utforska er gemensamma värdegrund. Medarbetare som på djupet har en förståelse och anknytning till organisationens värderingar visar genomgående högre engagemang internt. Genom att tillsammans lägga grunden till ett värderingssträd skapas ett sammansvetsat team med en gemensam riktning och mål.

Den kommunikativa organisationen

Hur lägger vi grunden för en intern kommunikation som skapar trygghet, öppenhet och samtidigt bidrar till god samverkan mellan olika avdelningar och verksamheter? Hur skapar vi ett gott kommunikationsklimat med samsyn som också leder till att stärka varumärket? Ta del av forskning och metoder som gör att ni blir bättre på att jobba inåt för att lyckas utåt.

Platsvarumärket

Vare sig du jobbar för en kommun, ett köpcentrum, en region eller en djurpark så behöver du sätta platsen på kartan. Att på djupet förstå den unika platsens styrkor och möjligheter kommer att vara avgörande för ditt arbete framåt. Vill du ha hjälp med att skapa ett tydligt platsvarumärke som sticker ut ifrån mängden? Ta del av en av landets mest lyckade platsvarumärkesprojekt och inspireras av bildens kraft.

Vad kan jag hjälpa er med?

•   Hel eller halvdagsutbildningar inom Klart Ledarskap.
•   Värderingsarbete för samsyn och ökat internt engagemang.
•   Nya rutiner och processer för effektiva möten och medarbetarsamtal.
•   Storgruppsmetodik, design för större konferenser med fokus på gemensamt skapande och intern samsyn.
•   Personlig coachning för ledare på alla nivåer.
•   Inspiration och rådgivning för dig som jobbar med ett platsvarumärke.

Om Palaemona Mörner

Jag har sedan 2012 undervisat i Intern- och kriskommunikation på Berghs School of Communication. Ett  uppdrag där jag har förmånen att bjuda in flera inspirerande föreläsare med olika perspektiv inom kursens inriktning.
   Drangelska Ridinstitutet erbjuder utbildning online för ryttare och hästar. Mitt uppdrag här gäller strategisk rådgivning, marknadsföring och content: www.drangelska.se.
  Är också medlem i Mesh AB, ett nätverk för interimchefer där jag leder en grupp under rubriken Ledarskap.
  Certifierad instruktör i Klart Ledarskap sedan 2009, en metod för träning i att leda sig själv, leda andra och låta sig ledas. Genom att lyssna och ge raka och tydliga budskap bidrar vi till att skapa goda och hållbara relationer, en rak kultur med en stabil organisation som får ett bättre resultat.
  Som kommunikationschef i Nyköpings kommun 2006 - 2019 ansvarade jag för platsvarumärkes-kampanjen "Bo i Nyköping" med sina nu ikoniska bilder i Stockholms T-bana. Efter många år i ledningsgrupper och yrkesnätverk har jag djup erfarenhet av att slåss för kommunikation som strategisk ledarresurs. Målsättningen att med kommunikation tillföra organisationen värde har lärt mig att navigera i en stor och komplex organisation och få ledningens förtroende.
  Jag är i grunden journalist och språkvetare som jobbat många år med marknadsföring i kulturbranschen. Som informations- och marknadschef deltog jag i ledningen för Stockholm, Europas Kulturhuvudstad 1998, ett bolag inom Stockholms Stad med uppdrag att göra huvudstaden och kulturlivet mer känt i övriga Europa. Efter några fantastiskt roliga men slitiga år med Stockholms platsvarumärke sadlade jag om till samhällskommunikatör och jobbade som Informationschef för Södertörns högskola och som Kommunikationschef för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. 
Intro-klart-ledarskap.pdf