Ledarutveckling & Klart ledarskap

Kommunikativa ledare stärker varumärket inifrån och lägger grunden till en attraktiv arbetsplats. En kommunikativ ledare skapar en miljö där medarbetare kan prestera och växa, medarbetare som talar väl om varumärket och blir lojala. Men vad krävs egentligen utav en kommunikativ ledare och vilka verktyg finns det? 

Medarbetarna och värdegrunden

Få möjligheten att tillsammans med din organisation utforska er gemensamma värdegrund. Medarbetare som på djupet har en förståelse och anknytning till organisationens värderingar visar genomgående högre engagemang internt. Genom att tillsammans lägga grunden till ett värderingssträd skapas ett sammansvetsat team med en gemensam riktning och mål.

Den kommunikativa organisationen

Hur lägger vi grunden för en internkommunikation som skapar trygghet, öppenhet och samtidigt bidrar till god samverkan mellan olika avdelningar och verksamheter? Hur skapar vi en samsyn som också leder till att stärka varumärket? Ta del av forskning och metoder som gör att ni blir bättre på att jobba inåt för att lyckas utåt.

Platsvarumärket

Vare sig du jobbar för en kommun, ett köpcentrum, en region eller en djurpark så behöver du sätta platsen på kartan. Att på djupet förstå den unika platsens styrkor och möjligheter kommer att vara avgörande för ditt arbete framåt. Vill du ha hjälp med att skapa ett tydligt platsvarumärke som sticker ut ifrån mängden? Ta del utav en av landets mest lyckade platsvarumärkesprojekt och inspireras av bildens kraft.

Vad kan jag hjälpa er med?

•   Hel eller halvdagsutbildningar inom Klart Ledarskap.
•   Värderingsarbete för samsyn och ökat internt engagemang.
•   Nya rutiner och processer för effektiva möten och medarbetarsamtal.
•   Storgruppsmetodik, design för större konferenser med fokus på gemensamt skapande och intern samsyn.
•   Personlig coachning för ledare på alla nivåer.
•   Inspiration och rådgivning för dig som jobbar med ett platsvarumärke.

Om Palaemona Mörner

Jag är i grunden journalist och språkvetare som jobbat många år med marknadsföring i kulturbranschen. Som informationschef för Stockholm, Europas Kulturhuvudstad 1998 ledde jag kommunikationsarbetet för att sätta vår huvudstad på Europas kulturkarta. Efter några fantastiskt roliga men slitiga år med Stockholms platsvarumärke sadlade jag om till samhällskommunikatör och jobbade som informationschef för Södertörns högskola och som Kommunikationschef för Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Under de senaste 13 åren har jag arbetat som Kommunikationschef i Nyköpings kommun.

Vid sidan av Bo i Nyköping-kampanjen med sina, nu ikoniska bilder i Stockholms T-bana har jag också genom många år i ledningsgrupper och yrkesnätverk tillgodogjort mig erfarenhet av kommunikation som strategisk ledarresurs och om hur man som kommunikatör navigerar i en stor och komplex organisation.

Jag är sedan 10 år certifierad instruktör i Klart Ledarskap, en metod för att träna sig i att kunna ge raka, ärliga och tydliga budskap: Vad jag ser, hur jag tänker, vad jag vill och vad jag känner.
Intro-klart-ledarskap.pdf